විකිපොත්:සැකිලි/Deletion

(විකිපොත්:Templates/Deletion වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
මොඩියුලයේ අන්තර්ගතය නඩත්තු කටයුතු විකිපොත් ප්‍රජාව

පොත් තොරතුරු | සාමාන්‍ය | මූලාශ්‍ර | සබැඳි | මං සලකුණු | ගොනු | මාධ්‍ය

නඩත්තු කටයුතු | බලපත්‍ර | මකා දැමීම් | අංකුර

පරිශීලක පණිවිඩ | පරිශීලක නිවේදන | පරිශීලක පිටු | සාකච්ඡා | තෝරාගත් පොත් | ප්‍රතිපත්ති/මාර්ගෝපදෙශණ

Markup Displays
{{delete|reason why here}}
{{rfd}}
{{subst:rfd warning|Page|--~~~~}}
Primary contributors' talk pages
==Page==
{{copyvio|source}}
POSSIBLE COPYRIGHT INFRINGEMENT
 
A Wikibookian believes this work uses copyrighted material without the express permission of the copyright holder(s). You can help by requesting permission from the copyright holders to use their work under our licensing terms. If they grant you permission, please leave a message on the discussion page explaining this. After 7 days, if no permission to use the copyrighted work is obtained, this work may be deleted according to policy.
Please also warn the primary contributors with:
{{subst:nothanks|විකිපොත්:සැකිලි/Deletion|~~~~}}
{{Impending Doom}}
Replaces {{rfd}} when decision is to delete

(Use these for pages)

Markup Display
{{qr-em}}
{{query}}
{{qr-dup}}

You should place these at the top of a book's discussion page.

Markup Display
{{rfd-survived}}
{{rfd-survived2}}
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:සැකිලි/Deletion&oldid=27138" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි