අංශය:මානව ශාස්ත්‍ර

(Department:Humanities වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

< අංශ

මානව ශාස්ත්‍ර
Books in this area deal with the humanities: academic disciplines which study the human condition, using methods that are primarily analytic, critical, or speculative, as distinguished from the mainly empirical approaches of the natural and social sciences.
උපකොටස්
තෝරාගත් පොත්

Category:අංශය:මානව ශාස්ත්‍ර

Category:අංශය:මානව ශාස්ත්‍ර/all booksCategory:Featured books
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=අංශය:මානව_ශාස්ත්‍ර&oldid=18838" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි