විකිපොත්:පොදු වියාචනය

Showing results for පොත් විඥාපනය. Search instead for පොදු වියාචනය. කාව්යශේඛර-විඥාපනය විඥාපනය තොටගමුවේ විජයබාහු පරිවෙණාධිපති ෂඩ්භාෂාපරමේශ්වර ශ්රිම රාහුල හිමියන්වහන්සේ විසින් රචිත කාව්යයශේඛරය සිංහල භාෂාවෙන් පවත්නා ප්රලශස්ත මහාකාව්ය යකි 3 කි.බ. (වචන 151 ක්) - 12:58, 22 මාර්තු 2010 සිදත් සඟරා විවරණය-සංඥාපනය මැදින් පුර 12. පේරාදෙණියේ ලක් සරසවියේ දී යැ. විතීය භාග විඥාපනය සිදත් සඟරා විවරණ දෙ වන කොටස ද එළි දකී. පළමු වන කොටස එළි දුටුයේ අදට තිස් 72 කි.බ. (වචන 4,857 ක්) - 17:17, 4 අප්‍රේල් 2010 මහාබෝධිවංශ ග්‍රන්ථ පදය-ප්‍රස්තාවනාව බු.සං. 86, 87, 88 පිටු 2. ධර්මප්රාදීපිකා ධ.ස. 1 පිට 3. ධර්මප්රාදීපිකා විඥාපනය 1 පිට සන්නස්ගල- සිංහල සාහිත්යිවංශය 104 පිට 4. ශ්රීප සුමංගල ශබ්දකෝෂය ද්විතීය 220 කි.බ. (වචන 13,489 ක්) - 00:26, 21 ජූලි 2010

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:පොදු_වියාචනය&oldid=11248" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි