විකිපොත්:කෝපි කඩේ

(විකිපොත්:Reading room/Administrative Assistance වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
කෝපි කඩේ
පනින්න: පටුනට | පළමු සංවාදයට | පිටුවේ අන්තිමට


විකි මූලාශ්‍ර වෙතට ගෙන ගිය/ගෙන යමින් සිටින පොත් සංස්කරණය

මේ ලැයිස්තුව වෙන තැනකට ගෙනයමු නේද? --Lee (සාකච්ඡාව) 07:55, 10 දෙසැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

විකිමූලාශ්‍ර වලට ගෙනයාම සංස්කරණය

මෙහි ඇති බොහෝ පොත් ඇත්තටම තිබිය යුත්තේ විකිමූලාශ්‍ර වල නේද? ඔන්න මම වැඩේ පටන් ගත්තා.

--Lee (සාකච්ඡාව) 12:39, 1 ඔක්තෝබර් 2017 (යූටීසී)Reply[reply]

--Lee (සාකච්ඡාව) 08:13, 29 නොවැම්බර් 2017 (යූටීසී)Reply[reply]

ඔබ හරියට හරි. විකිපොත් අඩවියේ තියෙන පොත්වලින් බහුතරයක් යා යුත්තේ විකිමූලාශ්‍ර වෙතට. මේ පියවරට මුල පිරීම ගැන ස්තුතියි! --Anandawardhana (සාකච්ඡාව) 02:07, 22 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)Reply[reply]
තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. විකිමූලාශ්‍ර සිංහල අඩවියක් තවම හරියට නෑ. meta:Requests for new languages/Wikisource Sinhala වෙතට ගිහින් අදහස් දැක්වීමෙන් උදව් විය හැකියි නේද? --Lee (සාකච්ඡාව) 07:30, 22 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)Reply[reply]
ස්තුතියි. මම ඊට සහාය පළ කරමින් අදහස් දැක්වීමක් දැන් පළ කළා. --Anandawardhana (සාකච්ඡාව) 10:32, 22 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)Reply[reply]
තවමත් මේ ගැන අවසාන තීරණයක් ගෙන නොමැත. හැකි අය ඉහත ලින්ක් එක භාවිතා කර අදහස් දක්වන්න. Lee (සාකච්ඡාව) 15:47, 11 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
සිංහල ව්‍යාපෘති වසා දමන්න ආශාවෙන් ඉන්න "ශ්‍රී ලාංකිකයෝ" සෙට් එක මට පුද්ගලිකවත් පහර ගසන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ meta:Requests for new languages/Wikisource Sinhala වෙතට ගොස් කියවා බලන්න. Lee (සාකච්ඡාව) 15:21, 30 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

වරපත් ප්‍රශ්නය සංස්කරණය

මෙහි තිබෙන බොහෝ පොත් විකිමූලාශ්‍ර වෙතට ගෙන යා යුතු ඒවා. නමුත් බොහෝ ඒවා වල වරපත් වැරදියි නේද? --Lee (සාකච්ඡාව) 11:13, 6 ජූනි 2019 (යූටීසී)Reply[reply]

මෙම ගැටළුව ද තවම විසඳී නොමැත. Lee (සාකච්ඡාව) 15:49, 11 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
වරපත් පිළිබඳ දැනුම ඇති පරිශීලක සහායක් තවමත් බලාපොරොත්තු වෙමි. -- Lee (සාකච්ඡාව) 09:57, 1 දෙසැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

ගුත්තිල කාව්‍ය සංස්කරණය

ගුත්තිල කාව්‍ය ලෙස විකිපොත් වෙත එක් කර ඇති පොත නම් "වී.ඩී. ද ලැනරෝල" මහතාගේ ප්‍රකාශනයක් වාගේ නේද? නමුත් "ගුත්තිල කාව්‍යය" කියන්නේ ඉතා පැරණි පොතක් නේ. මේකේ කතෘ හිමිකම් කොහොම වෙනවාද කියල තේරුමක් තියෙන කෙනෙක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න කො! --Lee (සාකච්ඡාව) 04:27, 19 ඔක්තෝබර් 2020 (යූටීසී)Reply[reply]

මේ ගැන වැඩිදුර උපදෙස් අවශ්‍යයි. Lee (සාකච්ඡාව) 15:50, 11 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
කවි ටික පමණක් තබා ගැනීමට කිසිම තහනමක් තිබිය නොහැකියි නේද? -- Lee (සාකච්ඡාව) 09:59, 1 දෙසැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Hello. To facilitate steward granting of bot access, I suggest implementing the standard bot policy on this wiki. In particular, this policy allows stewards to automatically flag known interlanguage linking bots (if this page says that is acceptable) or bots that fix double redirects. The policy also enables global bots on this wiki (if this page says that is acceptable), which are trusted bots that will be given bot access on every wiki that allows global bots.

This policy makes bot access requesting much easier for local users, operators, and stewards. To implement it we only need to create a redirect to this page from Project:Bot policy, and add a line at the top noting that it is used here. If you use or prefer to use a dedicated project page for handling bot flag requests, that is also acceptable. Please read the text at Meta-Wiki before commenting. If you object, please say so; I hope to implement in two weeks if there is no objection, since it is particularly written to streamline bot requests on wikis with little or no community interested in bot access requests. Thank you for your consideration. --Rschen7754 03:12, 4 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

I have no objections. Do we need to do something regarding this or can you help us get started? Lee (සාකච්ඡාව) 15:54, 11 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
User:Lee A steward set this up today. Do you want to have bot requests (that don't fall under the global bot criterion) made on this page? --Rschen7754 06:09, 20 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
Well, I want there to be an archive bot running on this project. That won't come under global bot criterion; right? Lee (සාකච්ඡාව) 06:34, 20 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
Yes, that would not be a global bot. Do you want to have such requests made on this page or somewhere else? --Rschen7754 16:05, 20 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
I guess it's better to have a separate page for bot flag requests. Lee (සාකච්ඡාව) 05:14, 23 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
User:Lee What page should the requests be made at? --Rschen7754 01:02, 17 සැප්තැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
විකිපොත්:අවසර ඉල්ලීම්, would be fine. Lee (සාකච්ඡාව) 02:42, 17 සැප්තැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]
Thanks, I have added the standard text but feel free to adjust. --Rschen7754 06:38, 17 සැප්තැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Apply for Funding through the Movement Strategy Community Engagement Package to Support Your Community සංස්කරණය

The Wikimedia Movement Strategy implementation is a collaborative effort for all Wikimedians. Movement Strategy Implementation Grants support projects that take the current state of a Movement Strategy Initiative and push it one step forward. If you are looking for an example or some guide on how to engage your community further on Movement Strategy and the Movement Strategy Implementation Grants specifically, you may find this community engagement package helpful.

The goal of this community engagement package is to support more people to access the funding they might need for the implementation work. By becoming a recipient of this grant, you will be able to support other community members to develop further grant applications that fit with your local contexts to benefit your own communities. With this package, the hope is to break down language barriers and to ensure community members have needed information on Movement Strategy to connect with each other. Movement Strategy is a two-way exchange, we can always learn more from the experiences and knowledge of Wikimedians everywhere. We can train and support our peers by using this package, so more people can make use of this great funding opportunity.

If this information interests you or if you have any further thoughts or questions, please do not hesitate to reach out to us as your regional facilitators to discuss further. We will be more than happy to support you. When you are ready, follow the steps on this page to apply. We look forward to receiving your application.

Best regards,
Movement Strategy and Governance Team
Wikimedia Foundation

MNadzikiewicz (WMF) 16:25, 14 නොවැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Opportunities open for the Ombuds commission and the Case Review Committee සංස්කරණය

Hi everyone! The Ombuds commission (OC) and the Case Review Committee (CRC) are looking for members. People are encouraged to nominate themselves or encourage others they feel would contribute to these groups to do so. There is more information below about the opportunity and the skills that are needed.

About the Ombuds commission

The Ombuds commission (OC) works on all Wikimedia projects to investigate complaints about violations of the privacy policy, especially in use of CheckUser and Oversight (also known as Suppression) tools. The Commission mediates between the parties of the investigation and, when violations of the policies are identified, advises the Wikimedia Foundation on best handling. They may also assist the General Counsel, the Chief Executive Officer, or the Board of Trustees of the Foundation in these investigations when legally necessary. For more on the OC's duties and roles, see Ombuds commission on Meta-Wiki.

Volunteers serving in this role should be experienced Wikimedians, active on any project, who have previously used the CheckUser/Oversight tools OR who have the technical ability to understand these tools and the willingness to learn them. They must be able to communicate in English, the common language of the commission. They are expected to be able to engage neutrally in investigating these concerns and to know when to recuse when other roles and relationships may cause conflict. Commissioners will serve two-year terms (note that this is different from past years, when the terms have been for one year).

About the Case Review Committee

The Case Review Committee (CRC) reviews appeals of eligible Trust & Safety office actions. The CRC is a critical layer of oversight to ensure that Wikimedia Foundation office actions are fair and unbiased. They also make sure the Wikimedia Foundation doesn’t overstep established practices or boundaries. For more about the role, see Case Review Committee on Meta-Wiki.

We are looking for current or former functionaries and experienced volunteers with an interest in joining this group. Applicants must be fluent in English (additional languages are a strong plus) and willing to abide by the terms of the Committee charter. If the work resonates and you qualify, please apply. Committee members will serve two-year terms (note that this is different from past years, when the terms have been for one year).

Applying to join either of these groups

Members are required to sign the Confidentiality agreement for nonpublic information and must be willing to comply with the appropriate Wikimedia Foundation board policies (such as the access to non-public information policy and the Foundation privacy policy). These positions requires a high degree of discretion and trust. Members must also be over 18 years of age.

If you are interested in serving in either capacity listed above, please write in English to the Trust and Safety team at ca wikimedia.org (to apply to the OC) or to the Legal Team at legal wikimedia.org (to apply to the CRC) with information about:

 • Your primary projects
 • Languages you speak/write
 • Any experience you have serving on committees, whether movement or non-movement
 • Your thoughts on what you could bring to the OC or CRC if appointed
 • Any experience you have with the Checkuser or Oversight tools (OC only)
 • Any other information you think is relevant

The deadline for applications is 31 December 2022 in any timezone.

Please feel free to pass this invitation along to any users who you think may be qualified and interested. Thank you!

On behalf of the Committee Support team,

ඉහත පණිවිඩය සඳහා ලේඛන සංරක්ෂණයට අවශ්‍ය දිනය සලකුණු කිරීම සඳහා මෙම සටහන තබන ලදී. --Lee (සාකච්ඡාව) 03:23, 22 නොවැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Community Wishlist Survey 2023 opens in January සංස්කරණය

Please help translate to your language

(There is a translatable version of this message on MetaWiki)

Hello

The Community Wishlist Survey (CWS) 2023, which lets contributors propose and vote for tools and improvements, starts next month on Monday, 23 January 2023, at 18:00 UTC and will continue annually.

We are inviting you to share your ideas for technical improvements to our tools and platforms. Long experience in editing or technical skills is not required. If you have ever used our software and thought of an idea to improve it, this is the place to come share those ideas!

The dates for the phases of the Survey will be as follows:

 • Phase 1: Submit, discuss, and revise proposals – Monday, Jan 23, 2023 to Sunday, Feb 6, 2023
 • Phase 2: WMF/Community Tech reviews and organizes proposals – Monday, Jan 30, 2023 to Friday, Feb 10, 2023
 • Phase 3: Vote on proposals – Friday, Feb 10, 2023 to Friday, Feb 24, 2023
 • Phase 4: Results posted – Tuesday, Feb 28, 2023

If you want to start writing out your ideas ahead of the Survey, you can start thinking about your proposals and draft them in the CWS sandbox.

We are grateful to all who participated last year. See you in January 2023!

Thank you! Community Tech, STei (WMF) 16:44, 15 දෙසැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply[reply]

Global ban for PlanespotterA320/RespectCE සංස්කරණය

Per the Global bans policy, I'm informing the project of this request for comment: m:Requests for comment/Global ban for PlanespotterA320 (2) about banning a member from your community. Thank you.--Lemonaka (talk) 21:40, 6 February 2023 (UTC)

Your wiki will be in read only soon සංස්කරණය

Trizek (WMF) (සාකච්ඡාව) 21:20, 27 පෙබරවාරි 2023 (යූටීසී)Reply[reply]

Wikimania 2023 Welcoming Program Submissions සංස්කරණය

 
Do you want to host an in-person or virtual session at Wikimania 2023? Maybe a hands-on workshop, a lively discussion, a fun performance, a catchy poster, or a memorable lightning talk? Submissions are open until March 28. The event will have dedicated hybrid blocks, so virtual submissions and pre-recorded content are also welcome. If you have any questions, please join us at an upcoming conversation on March 12 or 19, or reach out by email at wikimania@wikimedia.org or on Telegram. More information on-wiki.

Seeking volunteers for the next step in the Universal Code of Conduct process සංස්කරණය

Hello,

As follow-up to the message about the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines by Wikimedia Foundation Board of Trustees Vice Chair, Shani Evenstein Sigalov, I am reaching out about the next steps. I want to bring your attention to the next stage of the Universal Code of Conduct process, which is forming a building committee for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). I invite community members with experience and deep interest in community health and governance to nominate themselves to be part of the U4C building committee, which needs people who are:

 • Community members in good standing
 • Knowledgeable about movement community processes, such as, but not limited to, policy drafting, participatory decision making, and application of existing rules and policies on Wikimedia projects
 • Aware and appreciative of the diversity of the movement, such as, but not limited to, languages spoken, identity, geography, and project type
 • Committed to participate for the entire U4C Building Committee period from mid-May - December 2023
 • Comfortable with engaging in difficult, but productive conversations
 • Confidently able to communicate in English

The Building Committee shall consist of volunteer community members, affiliate board or staff, and Wikimedia Foundation staff.

The Universal Code of Conduct has been a process strengthened by the skills and knowledge of the community and I look forward to what the U4C Building Committee creates. If you are interested in joining the Building Committee, please either sign up on the Meta-Wiki page, or contact ucocproject wikimedia.org by May 12, 2023. Read more on Meta-Wiki.

Best regards,

Xeno (WMF) 19:00, 26 අප්‍රේල් 2023 (යූටීසී)Reply[reply]

Selection of the U4C Building Committee සංස්කරණය

The next stage in the Universal Code of Conduct process is establishing a Building Committee to create the charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). The Building Committee has been selected. Read about the members and the work ahead on Meta-wiki.

-- UCoC Project Team, 04:20, 27 මැයි 2023 (යූටීසී)

Announcing the new Elections Committee members සංස්කරණය

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello there,

We are glad to announce the new members and advisors of the Elections Committee. The Elections Committee assists with the design and implementation of the process to select Community- and Affiliate-Selected trustees for the Wikimedia Foundation Board of Trustees. After an open nomination process, the strongest candidates spoke with the Board and four candidates were asked to join the Elections Committee. Four other candidates were asked to participate as advisors.

Thank you to all the community members who submitted their names for consideration. We look forward to working with the Elections Committee in the near future.

On behalf of the Wikimedia Foundation Board of Trustees,

RamzyM (WMF) 17:59, 28 ජූනි 2023 (යූටීසී)Reply[reply]

Review the Charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee සංස්කරණය

Hello all,

I am pleased to share the next step in the Universal Code of Conduct work. The Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C) draft charter is now ready for your review.

The Enforcement Guidelines require a Building Committee form to draft a charter that outlines procedures and details for a global committee to be called the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). Over the past few months, the U4C Building Committee worked together as a group to discuss and draft the U4C charter. The U4C Building Committee welcomes feedback about the draft charter now through 22 September 2023. After that date, the U4C Building Committee will revise the charter as needed and a community vote will open shortly afterward.

Join the conversation during the conversation hours or on Meta-wiki.

Best,

RamzyM (WMF), on behalf of the U4C Building Committee, 15:35, 28 අගෝස්තු 2023 (යූටීසී)Reply[reply]

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:කෝපි_කඩේ&oldid=20220" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි