විකිපොත් (ඉංග්‍රීසි:  Wikibooks) යනු විකිමාධ්‍ය ව්‍යාපෘතියකි.

වෙනත් විකිමාධ්‍ය ව්‍යාපෘති සංස්කරණය

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:පිළිබඳ&oldid=11606" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි