අංශය:ගණිතය

(Department:Mathematics වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

< අංශ

ගණිතය
Books in this area deal with mathematics: the study of quantity, structure, space, relation, change, and various topics of pattern, form and entity.
උපකොටස්
තෝරාගත් පොත්

Category:අංශය:ගණිතයCategory:පොත:Wikibooks Stacks/Shelves/General

Category:අංශය:ගණිතය/all booksCategory:Featured books
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=අංශය:ගණිතය&oldid=19221" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි