විකිපොත්:සැකිලි/Sources

(විකිපොත්:Templates/Sources වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
මොඩියුලයේ අන්තර්ගතය නඩත්තු කටයුතු විකිපොත් ප්‍රජාව

Book information | General | Sources | Links | Navigation | ගොනු | Media

නඩත්තු කටයුතු | Licensing | Deletion | Stubs

User messages | User notices | User pages | Discussion | Featured books | Policies/Guidelines

See also: Help:Editing#References for help on how to use referencing markup tools.
Markup Display Where it goes
{{WikipediaCredit}} සැකිල්ල:WikipediaCredit Bottom of page

This page was moved from. Its edit history can be viewed at විකිපොත්:Templates/Sources/edithistory

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:සැකිලි/Sources&oldid=15506" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි