අංශය:පරිගණක

(Department:Computing වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

< අංශ

පරිගණක
These books deal with computing: usually defined as the activity of using and developing computer technology, computer hardware, and software.
උපකොටස්
තෝරාගත් පොත්

Category:අංශය:පරිගණකCategory:පොත:Wikibooks Stacks/Shelves/General

Category:අංශය:පරිගණක/all booksCategory:Featured books


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=අංශය:පරිගණක&oldid=19195" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි