අංශය:ඉංජිනේරුවේදය

(Department:Engineering වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

< අංශ

ඉංජිනේරුවේදය
Books in this area deal with ඉංජිනේරුවේදය: the discipline සහ වෘත්තිය of acquiring and applying technical, විද්‍යාත්මක, සහ ගණිතමය knowledge in order to design and implement materials, ව්‍යුහ, යන්ත්‍ර, devices, පද්ධති, සහ processes that safely realize a desired objective.
උපකොටස්
තෝරාගත් පොත්

Category:අංශය:ඉංජිනේරුවේදයCategory:පොත:Wikibooks Stacks/Shelves/General

Category:අංශය:ඉංජිනේරුවේදය/all booksCategory:Featured books
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=අංශය:ඉංජිනේරුවේදය&oldid=18151" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි