ආයුබෝවන්, නවකයින් සහ ප්‍රශ්න සහිත පැරණි සාමාජිකයිනි! විකිපොත්කාමීන්ට, විකිපොත් හා බැඳුනු ප්‍රශ්න ඇසීමට සහ පිළිතුරු දීම සඳහා මෙන්ම තාක්ෂණික ප්‍රතිඵල, ප්‍රතිපත්තීන් හෝ අප ප්‍රජාවගේ අනෙකුත් අංගයන්ට අදාළ සියල්ල විමසීම සඳහා වූ කියවීමේ කාමරය මෙයයි. නව සාකච්ඡාවක් ඇරඹීම සඳහා, පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති සාකච්ඡා කාමර වලින් එකකට ඇතුළු වන්න. ඔබට පැරණි සාකච්ඡාවන් සොයාගත නොහැකි නම් තෝම්බුව පිටු පරීක්ෂා කරන්න. පැරණි සාකච්ඡාවන් අනුක්‍රමයෙන් ලේඛනගත වී ඇත.

පණිවුඩ මෙහි පිහිටුවීම වෙනුවට, කරුණාකර නව පණිවිඩ සඳහා පහත කාමර වලින් එකක් තෝරා ගන්න.

සාමාන්‍ය විකිපොත් පිලිබඳ සාමාන්‍ය ගැටළු විමසීම සහ ප්‍රජාවගේ අදහස් වලට ඉඩ.
යෝජනා විකිපොත් හි වැඩිදියුණු කිරීම් යෝජනා කරන්න.
ව්‍යාපෘති පොත් සහ පොත් සමඟ බැඳි ව්‍යාපෘති පිළිබඳව ප්‍රජාවේ අනෙකුත් සාමාජිකයන් සමඟ සාකච්ඡා කරන්න.
විශේෂාංග පොත් හොඳම විකිපොත්, විශේෂාංග විකිපොත් ලෙස තෝරා ගැනීම සඳහා නාම යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සහ වත්මන්-විශේෂාංග පොත්, එම තත්ත්වයෙන් ඉවත් කිරීමට ඉල්ලීම් කරන්න.
සාමාන්‍ය සහාය පොත් ලිවීමට හෝ නවක පරිශීලකයෙකු ලෙස සහාය අවශ්‍යද? මෙම කාමරයට පැමිණ ගැටළු ඉදිරිපත් කරන්න. එමෙන්ම ඔබේ කාර්යය ගැන අපට කියන්න.
තාක්ෂණික සහාය උදව් අවශ්‍යව හෝ විකි markup භාෂාව හෝ විකිපොත් හි විශේෂාංග භාවිතය ගැන ගැටළු තිබෙන්නේද? එන්න, ඒ ගැන අපිට කියන්න.
පරිපාලක සහාය නාශකවාදය සමඟ ගනුදෙනු කිරීම, පිටු ආරක්ෂණය සහ වෙනත් පරිපාලක කටයුතු සඳහා ඉල්ලීම් කරන්න.
මකාදැමීම් ඉල්ලීම් විකිපොත් හි ඇති කරුණු මකාදැමීම සඳහා ඉල්ලීම් කරන්න.
මකාදැමීම් ප්‍රතිවර්ත්‍ය කිරීමේ ඉල්ලීම් මකාදමන ලද දෑ නැවත පිහිටුවීම සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරන්න.
ආයාත සහ උඩුගත කිරීමේ ඉල්ලීම් විකිපොත් වෙතට වෙනත් විකිමීඩියා ව්‍යාපෘති වලින් ආයාත කල යුතු හෝ විකිමීඩියා කොමන්ස් වලට නිදහස් භාවිත මාධ්‍ය නුසුදුසු දෑ උඩුගත කිරීම සඳහා ඉල්ලීම් කරන්න.
අවසර ඉල්ලීම් ප්‍රජා විශ්වාසය දිනාගෙන සහ සම්ප්‍රවේශය සඳහා ඉල්ලුම් කල පරිශීලකයන්ට ක්‍රියාවන් කිහිපයක් අවහිරව ඇත.
නැවත නම් කිරීමේ ඉල්ලීම් ඔබේ පරිශීලකනාමය වෙනස් කරගැනීමට කැමති නම්, ඔබට ඒ සඳහා ඉල්ලීමක් ගොනු කල හැක.
නිවේදන පුවරුව වැදගත් පුවත් සහ නිවේදන විකිපොත් ප්‍රජාව සමඟ බෙදා ගන්න.

සාකච්ඡා

සංස්කරණය
  • සටහන: සක්‍රීය සාකච්ඡා කිසිවක් නොමැත!
  • සටහන: සක්‍රීය සාකච්ඡා කිසිවක් නොමැත!
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:Reading_room&oldid=15280" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි