අංශය:භාෂා

(Department:Languages වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

< අංශ

භාෂා
මෙහි ඇති පොත් භාෂා පිළිබඳව වෙයි. The study of individual modern and classical languages forms the backbone of the modern study of the humanities, while the scientific study of language is known as linguistics and is a social science. Since many areas of the humanities such as literature, history, and philosophy are based on language, changes in language can have a profound effect on the other humanities.
උපකොටස්
තෝරාගත් පොත්

Category:අංශය:භාෂාCategory:පොත:Wikibooks Stacks/Shelves/General

Category:අංශය:භාෂා/all booksCategory:Featured books
භාෂා සඳහා සහායක විකිමාධ්‍යය
කොමන්ස් විකි පුවත් විකිපීඩියා විකි කියමන් විකි මූලාශ්‍ර Wikiversity වික්ෂණරිය
ගැලරිය
ප්‍රවර්ගය
ප්‍රවර්ගය ලිපිය
ද්වාරය
ප්‍රවර්ගය
පිටුව
ප්‍රවර්ගය
ප්‍රවර්ගය School
Portal
Category
නිර්වචනය
ප්‍රවර්ගය
මාධ්‍යය පුවත් විශ්වකෝෂය කියමන් පෙළ Courses ශබ්දකෝෂය
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=අංශය:භාෂා&oldid=18763" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි