අංශය:සමාජවේද

(Department:Social sciences වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

< අංශ

සමාජවේද
මෙහි ඇති පොත් සමාජවේද, which include academic disciplines concerned with the study of the social life of human groups and individuals, පිළිබඳව වෙයි.
උපකොටස්
තෝරාගත් පොත්

Category:අංශය:සමාජවේදCategory:පොත:Wikibooks Stacks/Shelves/General

Category:අංශය:සමාජවේද/all booksCategory:Featured books
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=අංශය:සමාජවේද&oldid=23019" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි