අංශය:සමාජවේද

(Department:Social sciences වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

< අංශ

සමාජවේද
Books in this area deal with the සමාජ විද්‍යා, which include academic disciplines concerned with the study of the social life of human groups and individuals.
උපකොටස්
තෝරාගත් පොත්

Category:අංශය:සමාජවේදCategory:පොත:Wikibooks Stacks/Shelves/General

Category:අංශය:සමාජවේද/all booksCategory:Featured books
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=අංශය:සමාජවේද&oldid=19445" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි