පරිශීලක දායකත්වයන්

22 දෙසැම්බර් 2013

17 ජූලි 2012

1 මාර්තු 2012

22 පෙබරවාරි 2012

5 පෙබරවාරි 2012

3 පෙබරවාරි 2012

2 ජනවාරි 2012

20 දෙසැම්බර් 2011

8 දෙසැම්බර් 2011

11 ඔක්තෝබර් 2011

පැරණි 50
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/බිඟුවා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි