විකිපොත්:පරිපාලකවරු

(විකිපොත්:Administrators වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

පරිපාලකවරු

මෙම වගුවේ දැක්වෙන්නේ මෑත දී ක්‍රියාකාරී හෝ අර්ධ-ක්‍රියාකාරී පරිපාලකවරු පමණි. අනෙකුත් පරිපාලකවරු සඳහා ක්‍රියාකාරී නොවන පරිපාලකවරු වෙත යොමු වන්න.
පරිශීලක නාමය Group(s) පත් වූ දිනය පරිපාලක ලෙස ක්‍රියාකළ කාලය Time Zone Babel/Other notes තත්වය
Lee 28 February 2017 වසර 7යි, මාස 4යි සහ දින 24 UTC+05:30 si-N, en-3 තාවකාලික (2024-08-05 දක්වා)

ක්‍රියාකාරී නොවන

පරිශීලක නාමය Group පත් වූ දිනය Time Zone Babel/Other notes
NONE

හිටපු පරිපාලකවරු

පරිශීලක නාමය Group(s) පත් වූ දිනය Time Zone Babel/Other notes තත්වය
බිඟුවා 05 අගෝස්තු 2010 UTC+04.50 si-N, en-3 ක්‍රියාකාරී නොමැත

සටහන්

නාම යෝජනා වූවන් සඳහා

  • Be sure to accept your nomination, by signing your vote page where it says "Acceptance". Until you do, the nomination will not be recognized as valid.
  • Make sure you have a working e-mail address; that is, your [[Special:EmailUser/Username]] page should work.

නවක පරිපාලකවරුන් සඳහා

  • Please add yourself to the table above, specifying the requested information.
  • See also Wikibooks:Sysop tools for some assistance regarding your new buttons.

පරිපාලකත්වය ඉල්ලාසිටීම

 

Lee

I'm Lee from Sinhala Wikipedia. I'm an administrator (sysop) on that project. I am a native speaker of Sinhala. So I might be a little better than global sysops in helping with maintenance tasks. I also held the temporary sysop flag on this site previously for some time and I hope to continue my work for this project until someone with more free time can take over.

Listed below are the previous requests for administrator rights by me. >>

If you'd like to support my request, please add {{subst:support}} below. If you oppose the request, please add {{subst:oppose}}. Also you can use {{subst:abstain}}. In either case, please feel free to add constructive commentary.

Support

Oppose

Abstain

Decision

ආශ්‍රිත

පරිශීලක කණ්ඩායම්
දේශීය: නිර්නාමිකAutoconfirmedAutoreviewedBlockedConfirmedImportersRegisteredReviewersUploaders

පරිපාලකවරුරොබෝවරුනිලබලධාරියෝCheckusersInterface adminsPseudo-bots

ගෝලීය: Locked accountsOmbudsmenRollbackersStewardsසිස්-ඇඩ්මින්වරුසිස්-ඔප්වරුUnified accounts
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:පරිපාලකවරු&oldid=27467" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි