සිංහල විකි පොත්වලට සාදරයෙන් පිළිගනිමු! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 11:02, 3 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply

Thanks!

සංස්කරණය

Thanks for the supp! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 19:40, 31 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply

Request

සංස්කරණය

Lee මහත්මයා, මා හට ඔබව සම්බන්ධ කර ගැනීමට අවශ්‍යයි. කරුණාකර ඔබ මෙම පණිවුඩය දුටුවානම් පහතින් සටහනක් තබන්න.ස්තූතියි! Shanuka Shehan Kumara (සාකච්ඡාව) 17:12, 11 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply

@Shanuka Shehan Kumara:, ඔව්, කියන්න මොකද්ද කෙරෙන්න ඕන කියලා. --Lee (සාකච්ඡාව) 07:08, 12 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply

ස්තූතියි! Lee මහත්මයා, ඔබතුමා සමග යෝජනා කිහිපයක්ම ගැන සාකච්ඡා කිරීමට මට අවශ්‍යයි.ඔබට හැකිනම් ඔබව සම්බන්ධ කර ගත හැකි දුරකථන අංකයක් හෝ ඊමේල් ලිපිනයක් ලබාදිය හැකිද? ඔබතුමාට හැකිනම් මෙම ඊමේල් ලිපිනයට පණිවිඩයක් එවන්න පුළුවන්ද? info.srilankapuwath@gmail.com Shanuka Shehan Kumara (සාකච්ඡාව) 13:22, 12 ජූනි 2021 (යූටීසී)Reply

How we will see unregistered users

සංස්කරණය

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

18:19, 4 ජනවාරි 2022 (යූටීසී)

Hi, could you please review the deletion requests in the category above? Rschen7754 01:42, 6 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply

All of them are scans of some old printed pages. I was also not sure what to do with them. Since nobody had any opinion on any of them, I proceeded with the deletion. Thanks for the reminder. Lee (සාකච්ඡාව) 07:47, 6 අගෝස්තු 2022 (යූටීසී)Reply
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Lee&oldid=13562" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි