සිංහල විකි පොත්වලට සාදරයෙන් පිළිගනිමු! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 11:02, 3 ජූලි 2010 (යූටීසී)

Thanks!සංස්කරණය

Thanks for the supp! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 19:40, 31 ජූලි 2010 (යූටීසී)

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Lee&oldid=6926" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි