සාකච්ඡාව:මුල් පිටුව

(සාකච්ඡාව:Main Page වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

Need to Protect this page.

 
 
Wikibooks පරීක්ෂණ Wikimedia පරීක්ෂණපරීක්ෂණ. පරීක්ෂණ 734 pages in a multitude of textbooks created by volunteers like you!

Move Content to මුල් පිටුව සංස්කරණය

I think we have to move this content to මුල් පිටුව & Add redirect to that. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 12:31, 11 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply

ඔව්. Rsekanayake (සාකච්ඡාව) 08:37, 16 නොවැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply
මේක නම් පරණ ප්‍රශ්නයක් නේද? දැනටත් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවයි පේන්න තියෙන්නේ. -- Lee (සාකච්ඡාව) 12:55, 16 නොවැම්බර් 2022 (යූටීසී)Reply

Wikibooks:කෝපි කඩේ සංස්කරණය

Wikibooks:කෝපි කඩේ

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:මුල්_පිටුව&oldid=14179" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි
Return to "මුල් පිටුව" page.