ආයුබෝවන්!

සංස්කරණය

ඔන්න, මේ පැත්තේ ආපු එක ගැන මගේ සතුට මම පල කළා. --Lee (සාකච්ඡාව) 14:51, 20 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)Reply

ස්තුතියි. Rsekanayake (සාකච්ඡාව) 05:28, 17 ඔක්තෝබර් 2022 (යූටීසී)Reply
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Rsekanayake&oldid=13871" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි