සාකච්ඡාව:පරංගි හටන

Add topic
Active discussions

කොටස් අඩුයි වගේසංස්කරණය

කොටස් අඩුයි වගේ. කොංගන,සීන, පරාසි ,ඌරුමුසි,කළිඟු,තෙළිඟු,කන්නඩි, කවිසික,, අබිසි, ඉස්බාසි, ජාවක..........ලෙස කවියක් තිබ්බා මතකයි වගේ.--Rsekanayake (සාකච්ඡාව) 03:25, 20 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)

මේකත් විකිමූලාශ්‍ර වලට යායුතු එකක් නේද? --Lee (සාකච්ඡාව) 14:53, 20 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:පරංගි_හටන&oldid=11396" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි
Return to "පරංගි හටන" page.