විකිපොත්:Card Catalog Office

(විකිපොත්:CCO වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)


Wikibooks Card Catalog Office

This is the central location where all the books within Wikibooks can be found. මේවා අංශවලට බෙදා වෙන් කර ඇත. අංශ තවදුරටත් පොත් රාක්කවලට බෙදා වෙන් කර ඇත. පොත් පවතින්නේ ඒවායේ ය. Our twelve departments are: පරිගණක, ඉංජිනේරුවේදය, උදවු, මානව ශාස්ත්‍ර, භාෂා, ගණිතය, Miscellaneous, විනෝදය, Science, සමාජවේද, සිංහල දැනුම පද්ධතිය, සහ කණිෂ්ඨ විකි; we also have a Cookbook. බොහෝ අංශ සතුව general references සඳහා ඉහළ මට්ටමේ පොත් රාක්කයක් ඇති අතර, එයට පහළින් more-specific top-level පොත් රාක්ක ඇත. ගවේශනයට ආරාධනා!

විකිපොත් සතුව, PDF ලෙස බාගත කළ හැකි පොත් 0 ක් ඇතුළුව, පොත් 17 ක් වෙතින් එන, පිටු 799 ක් පවතියි. Wikibooks Stacks is the sorting mechanism; newly created books should be classified using the CCO Resources. නව පොත් පිළිබඳ දැන්වීම් කෝපි කඩේ තුළ සිදු කළ හැකිය.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විකිපොත්:Card_Catalog_Office&oldid=23024" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි