ප්‍රවර්ගය:අංශය:ගණිතය

< අංශ

ගණිතය
Books in this area deal with mathematics: the study of quantity, structure, space, relation, change, and various topics of pattern, form and entity.
උපකොටස්
තෝරාගත් පොත්
Category:අංශය:ගණිතය Category:අංශය:ගණිතය/all booksCategory:Featured books


දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:අංශය:ගණිතය&oldid=19217" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි