ප්‍රවර්ගය:අංශය:ඉංජිනේරුවේදය

< අංශ

ඉංජිනේරුවේදය
Books in this area deal with ඉංජිනේරුවේදය: the discipline සහ වෘත්තිය of acquiring and applying technical, විද්‍යාත්මක, සහ ගණිතමය knowledge in order to design and implement materials, ව්‍යුහ, යන්ත්‍ර, devices, පද්ධති, සහ processes that safely realize a desired objective.
උපකොටස්
තෝරාගත් පොත්

Category:අංශය:ඉංජිනේරුවේදයCategory:පොත:Wikibooks Stacks/Shelves/General

Category:අංශය:ඉංජිනේරුවේදය/all booksCategory:Featured books


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 2 වේ.

"අංශය:ඉංජිනේරුවේදය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 2 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 2 ද වෙති.