විෂයය:සමාජවේද

(Subject:Social sciences වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

< විෂයය අනුව පොත්

සමාජවේද
Books in this subject area deal with the සමාජවේද, which include academic disciplines concerned with the study of the social life of human groups and individuals.
උප කොටස්
තෝරාගත් පොත්

Category:විෂයය:සමාජවේද

Category:විෂයය:සමාජවේද/all booksCategory:Featured books
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:සමාජවේද&oldid=22308" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි