සාකච්ඡාව:මහාබයිබල සූත්‍රය i

Add topic
Active discussions

මෙය කුමක්ද? මැකිය යුත්තක්ද? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 02:51, 3 ජූනි 2011 (යූටීසී)

කිසිදු ආගමකට අපහාසයක් මෙහි නොපෙනේසංස්කරණය

මේ කෘතිය ක්‍රිස්තියානි ආගම පිළිබඳ බෞද්ධ දෘෂ්ඨිකෝණයකින් බැලීමකි. දෙවියන් වහන්සේ යනු දුකින් මිදුනු කෙනෙක් නොවන බව බුදු දහමට අනුව පෙන්නුම් කිරීමට ලියන ලද්දකි. කිසිදු ආගමකට අපහාසයක් මෙහි නොපෙනේ. User:Isa500620

මෙහෙම පොතක් ගැන අහල නෑ ,කොහෙන්ද දන්නේ නෑ අහුලාගෙන තියෙන්නේ. පුදුම 'සූත්‍රය'ක් සිංහල සාහිත්‍ය සන්විදානත්මකව ගිලගනීමකි. කරුණාකර මා වැරදිනම් නිවැරදි කරන්න.--Rsekanayake (සාකච්ඡාව) 11:33, 20 ජනවාරි 2018 (යූටීසී)
Return to "මහාබයිබල සූත්‍රය i" page.