"අමාවතුර-vii" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
175.157.250.103 (සාකච්ඡාව) ගේ සංස්කරණයන් Sandc ගේ අවසන් අනුවාදය වෙත ප්‍රතිව...
සුළු (175.157.250.103 (සාකච්ඡාව) ගේ සංස්කරණයන් Sandc ගේ අවසන් අනුවාදය වෙත ප්‍රතිව...)
 
 
 
</big>==අඟුල්මල් දමනය==
<br>
<big><big>විශාල පෙළ</big>
<gallery>
<gallery>
උදාහරණ.jpg| 1 යටි ලියමන
උදාහරණ.jpg| 2 යටි ලියමන
</gallery>'''''ඇළ අකුරු පෙළ'''<nowiki><nowiki>ආකෘතිකරණය-නොකල පෙළ මෙහි රුවන්න</nowiki><nowiki><nowiki>ආකෘතිකරණය-නොකල පෙළ මෙහි රුවන්න</nowiki><nowiki><nowiki>ආකෘතිකරණය-නොකල පෙළ මෙහි රුවන්න</nowiki><nowiki><nowiki>ආකෘතිකරණය-නොකල පෙළ මෙහි රුවන්න</nowiki><nowiki><nowiki>ආකෘතිකරණය-නොකල පෙළ මෙහි රුවන්න</nowiki></nowiki></nowiki></nowiki></nowiki></nowiki>''
</gallery>
</big>==අඟුල්මල් දමනය==
 

සංස්කරණ

2,269

ක්

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/11285" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි