පරිශීලකගේ දායකත්ව

21 ජූලි 2010

20 ජූලි 2010

28 ජූනි 2010

27 ජූනි 2010

31 මැයි 2010

පැරණි 50
"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Kumudupinto" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි