< කතන්දරමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

ළමා කතා
Books in this subject area deal with ළමා කතා: the art of written works.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:ළමා_කතා&oldid=13134" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි