පිටුවේ ඉතිහාසය

13 නොවැම්බර් 2019

25 ඔක්තෝබර් 2019

22 මාර්තු 2017

1 ජනවාරි 2015

24 ජනවාරි 2011

15 අගෝස්තු 2010

5 අගෝස්තු 2010

13 ජූලි 2010

27 ජූනි 2010

18 ජූනි 2010

11 ජූනි 2010

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:History/මුල්_පිටුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි