බිඟුවා

Joined 6 පෙබරවාරි 2010

12 ජූලි 2011

11 ජූලි 2011

9 ජූලි 2011

8 ඔක්තෝබර් 2010

17 අගෝස්තු 2010

5 අගෝස්තු 2010

2 අගෝස්තු 2010

21 ජූලි 2010

29 ජූනි 2010

27 ජූනි 2010

23 ජූනි 2010

20 ජූනි 2010

17 ජූනි 2010

14 ජූනි 2010

11 ජූනි 2010

10 මැයි 2010

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:History/පරිශීලක:බිඟුවා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි