ආයුබෝවන්!!! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 02:49, 3 ජූනි 2011 (යූටීසී)Reply[reply]

ආයුබෝවේවා! :D -Shane44 13:08, 5 ජූනි 2011 (යූටීසී)Reply[reply]
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Shane44&oldid=7679" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි