පරිශීලකගේ දායකත්ව

5 ජූනි 2011

1 ජූනි 2011

9 මැයි 2011

7 මැයි 2011

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Shane44" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි