පොත් රාක්කය:ක්‍රීඩා

(Shelf:Games වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

< Recreational activitiesමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

ක්‍රීඩා
ක්‍රීඩා refers to activities done for fun, entertainment, or to learn something. Books on this shelf include guides to the rules of a game, the cultural significance of a game, and the application of games as learning tools.

There is a අංශය:Recreational activities, but it is apparently not centrally listed; that should not be, and needs untangling, possibly by an admin.

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පොත්_රාක්කය:ක්‍රීඩා&oldid=14324" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි