සැකිල්ල:ආහාර වට්ටෝරුව

(සැකිල්ල:Recipe වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

කූක්බුක් | අවශ්‍ය දෑ | ආහාර වට්ටෝරු

Effect සංස්කරණය

  • This template changes name of the tab the article is under to "Recipe"
  • Unless the parameter noincludecat is specified, the article is added to Category:Recipes
    For example, {{ආහාර වට්ටෝරුව|noincludecat=no}} will not add the article to any categories
  • This template takes an optional sort key for the category: {{ආහාර වට්ටෝරුව|Sortby}}

See also සංස්කරණය


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:ආහාර_වට්ටෝරුව&oldid=23083" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි