භාවිතය සංස්කරණය

{{Never substitute}}

This template should be placed on the documentation subpage (not the template page itself) of any template that should not be substituted (and transcluded instead).

Parameters

  • This template accepts one optional parameter, which can be used to give a more detailed description of why the template in question should not be substituted. For example, {{Never substitute|Example text.}} produces:

සැකිල්ල:List of subst helper templates


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Never_substitute/උපදෙස්&oldid=20827" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි