බිඟුවා

Joined 6 පෙබරවාරි 2010
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
<div style="background-color:#CCDDFF; border-bottom:0px; border: 0px solid #a3b0bf; text-align:left; font-size:100%; padding:3px; margin:3px;">
 
 
{{බාබෙල්|footer= |si|en-3|ta-1|html-4|java-4|php-3|sql-4|plsql-4|c-2}}
 
{{Boxboxtop
|align=left
}}
{{පරිශීලක පරිපාලක}}
{{පරිපාලක වික්ෂනරි}}
{{පරිශීලක ලාංකික}}
{{User:Vishvax/Buddhist}}
{{පරිශීලක බ්ලොග්කරුවෙකි}}
{{පරිශීලක පිරිමි}}
{{විකියට එක් වී|year=2010|month=01|day=11}}
{{පරිශීලක දායකත්ව|700|lang=සිංහල}}
 
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
 
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
</div>

සංස්කරණ

1,194

ක්

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/6973" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි