"පරිශීලක සාකච්ඡාව:බිඟුවා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

→‎Invitation: A new section!
(→‎Invitation: A new section!)
Hello බිඟුවා? Would you mind writing out what's on the [[:ගොනුව:Wikibooks-logo-si.png|logo]] so that I can copy-paste it? Please reply on [[m:User talk:Cbrown1023|my Meta talk page]], if you could. Thanks! '''[[User:Cbrown1023|<span style="color:green">Cbrown1023</span>]]''' '''<small>[[User talk:Cbrown1023|<span style="color:#002bb8">සාකච්ඡා පිටුව</span>]]</small>''' 15:51, 25 ජූලි 2010 (යූටීසී)
:Replied. --&nbsp;[[පරිශීලක:බිඟුවා|<span style="color:BLUE;"><b>බිඟුවා</b></span>]]&nbsp;[[User talk:බිඟුවා|<sup><span style="color:RED;">සාකච්ඡාව</span></sup>]] 10:13, 26 ජූලි 2010 (යූටීසී)
 
== Invitation ==
 
As an [[m:Administrator|Administrator]], you are allowed into [irc://irc.freenode.net/wikimedia-admin #wikimedia-admin], the cross-wiki coordination channel for Wikimedia administrators.
Any member of the channel can invite you in temporarily, but you need an invite exemption from [[m:IRC channels#Crosswiki access coordination|a channel operator]] to get in whenever you want. Please come to [irc://irc.freenode.net/wikimedia #wikimedia] and ask for an invite.
 
Any admin from any project is welcome and it is a good place for cross-wiki coordination of vandal and spam fighting.
It is also useful for new admins to contact more experienced admins in real-time to get help with the more complicated admin tasks such as history merges/splits and importing via [[m:Help:Import|Special:Import]].
 
;Please remember to translate the interface at [[betawiki:]] only and to upload images preferably at [[commons:]]
 
Thank you
 
Best regards, --[[පරිශීලක:Kylu|Kylu]] 01:59, 5 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)

සංස්කරණ

3

ක්

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/6957" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි