"පරිශීලක සාකච්ඡාව:බිඟුවා" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
(→‎wikisource or wikibooks: නව ඡේදය)
සුළු (→‎wikisource or wikibooks: formatting)
pls reply in [http://si.wikibooks.org/wiki/%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B6%9A_%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B7%80:%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%9F%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F local talk page.] [[User:බිඟුවා|බිඟුවා]] ([[User talk:බිඟුවා|talk]]) 06:45, 13 July 2010 (UTC)
 
:Wikisource hosts works (more encompassing word than books) and we include original historical documents, published or otherwise, within our definition, see [[en:s:Wikisource:What Wikisource includes]]. We would apply a notability threshold for historical documents, though from my point of view the documents that you mention would meet that threshold and be quite okay to be hosted. <p>NOTE. if they do get hosted at [[:oldwikisource:]], we would like to be able to have the translations hosted at enWS and crosswiki'd. :-) <p>If you need a hand to get started, I am happy to help. I would encourage you to get images as they work best for proofreading. From there I would encourage you to make a [[:en:s:Help:DjVu files|.djvu file]] of the images and get this loaded to [[:Commons:]] with a good file name. I will stop there, just in case I am getting ahead of things. [[පරිශීලක:Billinghurst|Billinghurst]] 07:47, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)
<p>NOTE. if they do get hosted at [[:oldwikisource:]], we would like to be able to have the translations hosted at enWS and crosswiki'd. :-)
<p>If you need a hand to get started, I am happy to help. I would encourage you to get images as they work best for proofreading. From there I would encourage you to make a [[:en:s:Help:DjVu files|.djvu file]] of the images and get this loaded to [[:Commons:]] with a good file name. I will stop there, just in case I am getting ahead of things. [[පරිශීලක:Billinghurst|Billinghurst]] 07:47, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)

සංස්කරණ

9

ක්

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/6716" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි