බිඟුවා

Joined 6 පෙබරවාරි 2010
සංස්කරණ සාරාංශයක් නොමැත
No edit summary
No edit summary
<div style="background-color:#CCDDFF; border-bottom:0px; border: 0px solid #a3b0bf; text-align:left; font-size:100%; padding:3px; margin:3px;">
 
ආයුබෝවන්....!<br />
 
[http://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B6%9A:%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%9F%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F බිඟුවා]
 
 
{{බාබෙල්|footer= |si|en-3|ta-1|html-4|java-4|php-3|sql-4|plsql-4|c-2}}
 
{{Boxboxtop
|align=left
|toptext=චරිත ස්වාභාවය
|extra-css=margin-right: 0.5em;
}}
{{පරිශීලක ලාංකික}}
{{User:Vishvax/Buddhist}}
{{පරිශීලක බ්ලොග්කරුවෙකි}}
{{පරිශීලක පිරිමි}}
{{විකියට එක් වී|year=2010|month=01|day=11}}
{{User wikipedia/Administrator someday}}
{{පරිශීලක දායකත්වන්|3500|lang=සිංහල}}
{{Template:විවෘත මෘදුකාංග}}
{{Menasim/Userboxes/පරිශීලක ගූගල්}}
{{User:Holek/Userboxes/bicycling‎}}
{{User:Winhunter/Userboxes/recycling}}
{{User:UBX/photography}}
{{Boxboxbottom}}
 
{{Boxboxtop
|align=center
|toptext=<U>මා ගැන කෙටියෙන්</U>
|backgroundcolor=#99CCEE
|extra-css=margin-right: 0.5em;
}}
ආයුබෝවන්....!<br />
මගේ මව් රට ශ්‍රී ලංකාවයි. <br />
මගේ සිංහල බ්ලොග් එක. - [[http://bingunada.blogspot.com බිඟු නද]]<br />
[[http://toolserver.org/~luxo/contributions/contributions.php?user=බිඟුවා මාගේ දායකත්වය]]<br />
[[User:BinguBot|BinguBot]]<br />
 
/බිඟුවා...!
<br /><br />
{{Boxboxbottom}}
 
{{Boxboxtop
|align=center
|toptext=උදව් පිටු
|backgroundcolor=#99EECC
|extra-css=margin-right: 0.5em;
}}
<table border="1" bordercolor="#00FF33" style="background-color:#66FFFF" cellpadding="3" cellspacing="3">
<tr>
<td> [[විකිපීඩියා:නිතර අවශ්‍ය වන සැකිලි]] </td>
</tr>
<tr>
<td> [[http://www.ucsc.cmb.ac.lk/ltrl/services/feconverter/t2.html සිංහල ලිවීමට]]</td>
</tr>
<tr>
<td>[http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Barnstar විකියේ රන් තරු]</td>
</tr>
</table>
<br />
{{Boxboxbottom}}
 
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
</div>

සංස්කරණ

1,194

ක්

"https://si.wikibooks.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/6048" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි