විකිපොත්:අපේක්ෂිත රොබෝවරු

(විකිපොත්:Desired bots වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
භූමිකාව උදාහරණය (හෝ වත්මන්)
ප්‍රකාශ ස්වයංක්‍රීයව අත්සන් තැබීම w:User:SineBot

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය