හැඳින්වීම සංස්කරණය

ඉතා පැරණි ඉතිහාසයකට් උරුම කියන වාස්තු විද්‍යාව හෙවත් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය අද සමාජයෙන් ඈත් වෙමින් පවතී. නමුත් මෙම ශාස්ත්‍රය හරිහැටි උගෙන ගෙන එමගින් ඉමහත් පල ප්‍රයෝජන ලබා ගත හැකිය. මෙම ශිල්පයේ උපත ඉංදියාවේ වන අතර මෙය ජෝතිෂ්‍යය හා බොහෝ සෙයින් බැඳීම් ඇත්තකි.


පෙරවදන · Pre-Columbian