ප්‍රවර්ගය:Uses of Wikidata Infobox with no item

සැකිල්ල:Hiddencat සැකිල්ල:LargeCategoryTOC

සැකිල්ල:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-noid/si

සැකිල්ල:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-search/si

සැකිල්ල:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-newitem/si
Upload media

This category contains pages that contain {{Wikidata Infobox}}, but aren’t connected to a Wikidata item (either via a sitelink or by manually passing a |qid= parameter to the infobox). If the infobox was added by Pi bot, it mentioned the Wikidata item ID it found in the edit summary; check the edit history of that item to find out what happened.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 69 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 69 වේ.

C

M

T

U

W

"Uses of Wikidata Infobox with no item" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.