ප්‍රවර්ගය:විකිපොත් හිමිකම් සැකිලි

These are templates used to tag the kind of licenses relevant to certain works. These messages probably refer to works, which is a more general term than the files covered by Category:Wikibooks file copyright templates.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.