සිංහල විකි පොත්වලට සාදරයෙන් පිළිගනිමු! -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 02:47, 10 ජූලි 2010 (යූටීසී)

"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:සෝරෝ&oldid=6701" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි