මෙම පරිශීලකයා ලාංකිකයෙකි
මෙම පරිශීලකයා බෞද්ධයෙකි
මෙම පරිශීලකයා බ්ලොග්කරුවෙකි


මෙම පරිශීලකයා නිදහස් මෘදුකාංග කෙරෙහි ඇල්මක් දක්වයි.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Keheliya&oldid=7547" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි