බටර් කේක්
විකිමීඩියා Cookbook හි කොටසකි.


සාදරයෙන් පිළිගනිමු!!


අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යසංස්කරණය

  • පිටි 250g
  • සීනි 250g
  • බිත්තර 6
  • බටර්/මාගරින් 250g
  • වැනිලා තේ හැඳි 2
  • බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1

ක්‍රමයසංස්කරණය

  1. බටර් සහ සීනි එකට තට්ටු කර පසුව කහමද සහ වැනිලා එකතුකොට සියල්ල එකට හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.
  2. බිත්තර සුදුමද හොඳින් පෙණ නගින සේ තට්ටු කරන්න.
  3. පිටි සහ බේකින් පවුඩර් පෙනේරයකින් එකට හලා ගෙන එයින් ස්වල්පයක් හා සුදුමද ස්වල්පය බැගින් මුල් මිශ්‍රණයට මාරුවෙන් මාරුවට එකතු කරමින් හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.
  4. ඒම මිශ්‍රණය පිළියෙළ කරගත් තැටියක යොදා උණුසුම් පෝරණුවක පැය 2 1/2 ක් පමණ පුළුස්සා ගන්න.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=Cookbook:බටර්_කේක්&oldid=13749" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි