ඔම්ලට් යනු බිත්තර ආශ්‍රයෙන් සාදන ආහාරයකි.

FoodOmelete.jpg
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=Cookbook:ඔම්ලට්&oldid=11580" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි