විකිමාධ්‍ය දින පොත

හෙළ ගොවිතැන සංස්කරණය

රහස් සංස්කරණය

  • පිට පිට කන්න තුනකට (3)??? (5 ට???) වඩා වගා කිරීම නොකෙරෙයි.
  • වැවේ හොරොව් ඇළ ආශ්‍රිතව වගා බිම් කොටස් දෙකකට බෙදා ඇත.
  • කන්න දෙකක් වගා බිම් සියල්ල වගා කරයි
  • යල කන්නයක් එක් පසක වගා බිම් වගා නොකර අත් හරියි.
  • ඊළඟ වාරයේ දී අනෙක් පස වගා බිම වගා නොකර අත් හරියි.
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=හෙළ_ගොවිතැන&oldid=22726" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි