විෂයය:සිංහල භාෂාව

(සිංහල වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

< ආසියාවේ භාෂාමෙම පිටුවට අදාළ සේවා දායකයේ කෑෂය විරේචනය කරන්න

සිංහල භාෂාව
මෙහි දැක්වෙන පොත් සිංහල භාෂාව පිළිබඳව වෙයි.


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=විෂයය:සිංහල_භාෂාව&oldid=22920" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි