සැකිල්ල:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-noid/si

සැකිල්ල:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-search/si

සැකිල්ල:Translations:Template:Wikidata Infobox/i18n/msg-newitem/si
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Wikidata_Infobox/core&oldid=19815" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි