භාවිතය සංස්කරණය

This template categorizes into Category:One-page books, the single pages, each representing an entire book.

උදාහරණ සංස්කරණය

{{small book}}

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

සැකිල්ල:Grading templates see also


"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:One-page_book/උපදෙස්&oldid=18777" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි