කෙටි මග:
{{Images}}
If you don't categorize your request, it will be placed in Category:Wikibooks requested photographs. 
"https://si.wikibooks.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Image_requested&oldid=20450" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි